نگه داری، انبار و ذخیره سازی لوله های پلی اتیلن

قبل از قرار دادن لوله ها و/یا اتصالات لوله ها در انبار، باید آنها را از نظر خراشیدگی، شکاف خوردن، تغییر رنگ و سایر عیوب، به صورت بصری (چشمی) بررسی کرد. لوله های آسیب دیده یا مشکوک به آسیب دیده بودن، نباید در انبار قرار داده شوند. برش‌ها و شکاف هایی که ضخامت دیواره لوله ها را بیش از 10 درصد کاهش می‌دهند، ممکن است عمر طولانی‌مدت لوله ها را دچار اشکال کنند و باید  کنار گذاشته شوند.

دستورالعمل های مربوط به ذخیره سازی لوله ها و اتصالات آن در خارج از محل کار

لوله های پلی اتیلن کوچک را با توجه به طول و اندازه لوله ها در قفسه های انبار نگهداری کنید. برای جلوگیری از غلتیدن یا افتادن لوله از درون قفسه ها، لوله را به قفسه ها ببندید یا از نوار برای بستن آنها استفاده کنید.  لوله های با قطر بزرگتر از دو اینچ، باید با نوارهای ایجاد فاصله بین هر ردیف از لوله ها چیده شوند. هر ردیف از لوله های انباشته شده را به صورت منظم بچینید و آنها را بوسیله نوار ببندید تا از غلتیدن آن از روی شمع های قرار گرفته در زیر آنها جلوگیری شود. اگر لوله ها در فضای باز نگهداری می شوند، از این موضوع مطمئن شوید که همه قالب های قرار گرفته در زیر لوله ها از موادی ساخته شده اند که در اثر آب و هوا خراب نمی شوند. لوله ها و تجهیزاتی که به دلیل اندازه یا شکل آنها، نمی توان آنها را روی هم چید، باید در قفسه هایی که می توانند وزن ترکیبی این کالاها را تحمل کنند، نگهداری شوند.

دستورالعمل های مربوط به نگهداری لوله های پلی اتیلن و تجهیزات آن در محل کار

محل نگهداری لوله ها و تجهیزات آن، باید دارای سطح نسبتاً صاف، هموار و بدون سنگ، مواد ضایعات، و یا سایر موادی باشد که می توانند به لوله پلی اتیلن یا اتصالات آسیب وارد کنند. در مواردی که زمین با شرایط کافی و مناسب برای نگهداری لوله ها وجود ندارد یا زمانی که نمی توان یک بستر مناسب را برای نگهداری لوله ها آماده نمود، می توان لوله ها را بر روی تخته هایی که به طور مساوی در طول لوله قرار دارند، مستقر نمود.

نگه داری، انبار و ذخیره سازی لوله های پلی اتیلن
ذخیره سازی لوله های پلی اتیلن

هنگامی که لوله‌هایی با ضخامت دیواره مختلف دریافت می‌شوند، توصیه می‌شود که لوله های پلی اتیلن به تفکیک ضخامت دیواره آنها بر روی شمع ها قرار بگیرند. به طوری که بر روی هر شمع لوله های دارای یک اندازه ضخامت و درجه بندی فشار یکسان قرار بگیرند، تا سردرگمی در تاریخ بعدی برای برداشتن لوله ها به حداقل برسد. شمع مخصوص زیر لوله ها نیز باید به شکل یک هرم ساخته شود و هر لایه متوالی شمع، باید دارای یک لوله کمتر از شمع لایه زیرین داشته باشد. همچنین، شمع لایه زیرین باید به صورت مناسبی مهاربندی شود تا از حرکت آن و در نتیجه حرکت لوله ها جلوگیری شود.

حداکثر ارتفاع مجاز برای انباشته نمودن لوله های پلی اتیلن بر روی یکدیگر نباید از میزان مندرج در جدول 2بیشتر شود. همچنین، سیم پیچ های لوله، باید به صورت عمودی بر تخته های قرار گرفته بر روی یک سطح صاف نگهداری شوند.

ارتفاع لوله های انباشته شده در انبار به صورت ردیفی، که برای  لوله های پلی اتیلن با تراکم بالا، پیشنهاد شده است.

اندازه لوله پلی اتیلن (اینچ) ارتفاع پیشنهاد شده برای انباشتن لوله ها بر روی هم- ردیف
بالای 17 DR 17DR و پایین تر
4 15 12
5 12 10
6 10 8
8 8 6
10 6 5
12 5 4

ذخیره سازی لوله های پلی اتیلن در مکان های داخلی / خارجی

انبساط و انقباض ایجاد شده بوسیله گرمای متغیر، در طول مدت نگهداری لوله پلی اتیلن در آفتاب، ممکن است در صورت عدم مهار مناسب لوله ها به قفسه ها، باعث خم شدن لوله ها شود. این امر به لوله های پلی اتیلن آسیب نمی رساند، اما ممکن است زمانی که لوله ها برای نصب ازمحل ذخیره سازی آنها خارج می شود، خارج کردن آنها از محل نگهداری لوله ها ناراحت کننده و مشکل باشد.

بدلیل اینکه لوله پلی اتیلن با تراکم بالای سیاه رنگ، به طور کلی دارای بیش از 2 % کربن سیاه است، به طور نامحدودی در برابر آسیب وارد شده از تابش نور خورشید مقاومت می کند. لوله های پلی اتیلن رنگی، با ضد اکسیدکننده ها، پایدارکننده های حرارتی و پایدار کننده های نور ماورای بنفش، ترکیب می شوند. بنابراین، لوله های پلی اتیلن غیر سیاه رنگ، نباید بیشتر از دو سال (یا مدت زمانی طولانی تر تنها طبق توصیه تولیدکننده لوله) در انبار در فضای باز بدون محافظت از لوله ها نگهداری شوند. به طور کلی، لوله های پلی اتیلن سیاه رنگ به شکل راه راه، برای نگهداری و استفاده از آنها، بدون محافظت در فضای باز مناسب هستند.

فهرست