موارد مربوط به ایمنی لوله پلی اتیلن

شستشو و ضد عفونی کردن لوله کشی آب

لوله کشی آب انجام شده، باید طبق دستورالعمل های 651C AWWA شسته شود و ضد عفونی گردد. هنگامی که ضدعفونی نمودن لوله کشی آب بوسیله کلر طبق دستورالعمل های 651C AWWA انجام شود، تأثیر منفی قابل توجهی بر روی عملکرد لوله پلی اتیلن (PE) ندارد.

خاک های آلوده

هنگامی که خطوط لوله آب رسانی در زمینی که آلوده به هیدروکربن ها است انجام یا تعمیر می شود، بایستی  ملاحظات خاصی در این مورد بکار گرفته شود. در دستورالعمل های AWWA، مربوط به نفوذ هیدروکربن، بوسیله گنجاندن مطالب مربوط به نفوذ هیدروکربن در تمام استانداردهای لوله، از جمله استانداردهای مربوط به لوله پلی اتیلن (PE) (07-901C و 07-906C)، لوله پلی واینیل کلرید (PVC) (07-900C و 97-905C)، فولاد (05-200C)، آهن شکل پذیر (03-110C) و موارد دیگر، نگرانی های مربوط به نفوذ هیدروکربن در لوله کشی انجام شده، رفع شده است. ستون های آلودگی هیدروکربن، نسبتاً متراکم هستند و معمولاً کمتر از پنجاه فوت طول دارند. اگر با خاک های آلوده برخورد کردید، یکی از موارد زیر را انجام بدهید:

  • اطراف لوله را با خاک تمیز و مناسب، از مواد گروه 1 یا گروه 2 بپوشانید تا هیدروکربن هایی که ممکن است با دیواره لوله تماس پیدا کنند، در هوا و در پوشش خاک اطراف لوله پخش بشوند. در دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) کشور ایالات متحده آمریکا، استفاده مجدد از خاک های حفاری شده و آلوده شده به مواد هیدروکربن، برای انجام پوشش بستر لوله یا استفاده از آن خاک به عنوان مواد پرکننده بر روی لوله ممنوع شده است.
  • در مناطقی که اینگونه مشخص شده است که آلودگی هیدروکربن به صورت فعال وجود دارد، یک پوشش بر روی لوله اجرا نمایید؛
  • مسیر لوله را در اطراف منطقه آلوده شده به هیدروکربن تغییر بدهید.

هیدروکربن ها، لوله پلی اتیلن (PE) را تجزیه نمی کنند، اما می توانند از طریق دیواره لوله پلی اتیلن (PE) در مناطقی که آلودگی شدید وجود دارد، پخش شوند. همچنین، ممکن است تماس خارجی لوله پلی اتیلن (PE) با مواد هیدروکربن بر روی جوش های انجام شده در دیواره جانبی لوله ها و یا جوش های انجام شده در انتهای لوله ها تأثیر بگذارد؛ بنابراین، پس از اینکه لوله های پلی اتیلن (PE) در معرض خاک های آلوده شده شدید قرار گرفتند، ممکن است انجام اتصالات مکانیکی بر روی لوله های پلی اتیلن (PE) بر انجام اتصالات لوله ها بوسیله جوشکاری ترجیح داده شود.

اقدامات و روش های احتیاطی عمومی

مسئولیت اطلاع یافتن از موارد مندرج در این کتابچه راهنما و پیروی از اقدامات ایمنی مربوط به لوله پلی اتیلن (PE)، بر عهده استفاده کننده از این کتابچه راهنما است. همچنین، در صورت نیاز، کاربر این کتابچه راهنما می تواند اطلاعات خاصی را از تامین کنندگان تجهیزات لوله کشی، مراجع قانونی و مقررات و آیین نامه های قابل کاربرد دریافت کند و در صورت نیاز با آنها مشورت کند.

ایمنی لوله پلی اتیلن

فهرست