خطوط آبرسانی با استفاده از لوله پلی اتیلن

اندازه ها، فشارها و مشخصات لوله های پلی اتیلن

برای اجرای خطوط آبرسانی با استفاده از لوله های پلی اتیلن، یا انجام لوله کشی بر اساس مفاد مندرج در استانداردهای 901C AWWA، 2239D ASTM، 3035D ASTM، یا 2737D ASTM، معمولاً از لوله های پلی اتیلن با قطر اسمی 5/0 اینچ تا 3 اینچ و با فشار اسمی psig 80 تا psig 250 مطابق با جدول 1 استفاده می شود. همچنین، ممکن است خطوط آبرسانی با لوله های پلی اتیلن، به خودشان یا به انواع دیگری از لوله ها یا اتصالات متصل شوند.

انواع اتصال لوله های پلی اتیلن، به مقرات مربوط به اندازه لوله ها به شرح زیر بستگی دارد:

اندازه لوله (IPS) تولید شده بر اساس استاندارد 3035 ASTM D

 • همجوشی حرارتی
 • جوش الکتریکی
 • D اتصالات فشرده سازی مکانیکی
 • D اتصالات به صورت فرو رفتن
 • سفت کننده های داخلی بر روی اتصالات مکانیکی به صورت فرورفتگی در مورد لوله های پلی اتیلن در اندازه های 5/0 اینچ تا 2 اینچ، توصیه می شود.

لوله CTS تولید شده بر اساس استاندارد 2737 ASTM D

 • انجام همجوشی حرارتی
 • انجام جوش الکتریکی
 • D اتصالات فشرده سازی مکانیکی
 • D. انجام اتصالات به صورت فرورفتن
 • سفت کننده های داخلی اتصالات لوله ها، بر روی اتصالات به صورت فرورفتگی و اتصالات مکانیکی در اندازه 5/0 اینچ تا 2 اینچ توصیه می شود.

لوله SIDR تولید شده بر اساس استاندارد 2239 ASTM D

 • اتصالات و گیره های دارای خار درونی
 • بستن اتصالات دوبل برای لوله های 4/1 – 1 اینچ و بزرگتر و در فشارهای بیشتر از psi 160 توصیه می شود.
 • ممکن است لوله پلی اتیلن مدل 7 SIDR، با D متصل شود. هچنین، اتصالات فشرده سازی مکانیکی، به طور خاص برای لوله های پلی اتیلن با این اندازه ها ساخته شده اند.

نکات مورد توجه:

1- جعبه کنتوربرق باید بوسیله دو قالب بتونی محکم قرار گرفته در زیر سمت های محور طولی این جعبه، پشتیبانی شود.

2- اگر جعبه کنتور برق در سمت پیاده رو قرار داده شود، این جعبه بایستی به گونه ای تنظیم شود که با ارتفاع کنتور برق منطبق باشد.

3- اگر جعبه کنتور برق در محل پیاده رو قرار داده شود، این جعبه باید در مجاورت پشت لبه جدول پیاده رو قرار داده شود.

4- بست نصب شده باید دارای دو نوار فولادی ساخته شده از فولاد زنگ نزن باشد.

5- هنگامی که از لوله پلی اتیلن با تراکم بالا استفاده می شود، یک میله فولادی باید برای پشتیبانی از آن نصب شود. خطوط آبرسانی را با نوارهای به شکل زیپ به این میله پشتیبانی بچسبانید. طول این میله بایستی به اندازه کافی باشد تا شیر فلکه انشعاب آب به آن بسته شده و محکم شود.

پیکربندی لوله آب پلی اتیلن معمولی

پیکربندی لوله آب معمولی ایجاد شده کاملاً با لوله پلی اتیلن

فهرست