انتقال آب از لوله پلی اتیلن به لوله کشی با لوله غیر پلی اتیلن

برای مشاهده جزئیات بیشتر در این مورد، به کتابچه راهنمای 36- PPI TN در مورد اتصال لوله آب پلی اتیلن با تراکم بالا به سیستم های لوله کشی DI و PVC (2006) مراجعه کنید.

اتصالات آداپتور MJ به اتصالات DI

آداپتورهای MJ (مفصل مکانیکی) در اندازه های استاندارد IPS و DIPS برای اتصال لوله پلی اتیلن با اندازه IPS یا اندازه DIPS به اتصالات و لوازم مکانیکی مفصلی که طبق استانداردهای 11.21A ANSI/111AWWA C هستند، تولید می شوند. این لوله ها در صورت اتصال، در برابر نشتی آب بندی می شوند و در برابر کشیدن لوله پلی اتیلن به بیرون نیز مهار می شوند. هیچگونه بست خارجی اضافی یا دستگاه میله اتصالی نیز در این رابطه مورد نیاز نیست، مگر اینکه به یک سیستم لوله کشی موجود متصل شود.

در آندسته از سیستم های لولشی آب که از لوله با جنس آهن انعطاف پذیر (DIP) استفاده می کنند، بسیاری از شیرهای آب با استفاده از آداپتورهای MJ به لوله آب متصل می شوند. یک کیت آداپتور MJ معمولی در شکل های 73 تا 75 در زیر نشان داده شده است.

کیت آداپتور پلی اتیلن با تراکم بالا  MJ
کیت آداپتور پلی اتیلن با تراکم بالا
 MJ

اتصال MJ به شیر با ورودی معمولی با انتهای MJ
اتصال
MJ به شیر با ورودی معمولی با انتهای MJ

اتصال MJ به اتصال DI
اتصال
MJ به اتصال DI

برای اتصال آداپتورهای MJ به اتصالات DI به دستورالعمل‌های نصب سازنده اتصالات مراجعه کنید. به طور کلی، این روش بدین صورت است که ابتدا آداپتور پلی اتیلن با تراکم بالا  MJ را به خط لوله پلی اتیلن با تراکم بالا متصل کنید. حلقه غده ای شکل را بر روی انتهای لوله بلغزانید، و سپس آداپتور پلی اتیلن با تراکم بالا  MJ را با استفاده از روش عمومی اتصال لب به لب، با روش همجوشی به انتهای لوله متصل کنید. واشر را روی آداپتور MJ نصب کنید و اتصالات را با سوکت توپی شکل مربوط به اتصالات آهن انعطاف پذیر، همتراز کنید. واشر انتهای آداپتور MJ و داخل سوکت توپی شکل را با یک روش روغن کاری تأیید شده برای لوله، طبق استاندارد 111 AWWA C روغن کاری کنید. برای انجام این کار، از آب صابون استفاده نکنید. آداپتور MJ را در سوکت توپی شکل قرار بدهید. مطمئن شوید که آداپتور MJ به طور یکنواخت و کامل در سوکت توپی شکل قرار دارد. آداپتور MJ و سوکت توپی شکل باید به طور مستقیم با یکدیگر قرار گیرند. پیچ های حلقه غده ای شکل را وارد حلقه کنید و مهره ها را محکم به سمت بالا بکشید. پیچ های حلقه غده ای شکل را به طور یکنواخت مطابق روش های توصیه شده توسط سازنده اتصالات، محکم کنید. این اتصال با تعداد زیادی از اتصالات DI استفاده می شود که بعضی از آنها در شکل 76 نشان داده شده است.

اتصالات آهن انعطاف پذیر MJ
اتصالات آهن انعطاف پذیر
MJ

هنگام اتصال لوله پلی اتیلن به یک شیر آب با اتصال MJ، ممکن است پیچ های Tشکل بلندتر مورد نیاز باشد. اگر پیچ های T شکل که همراه با کیت استفاده می شوند، برای انجام مونتاژ به اندازه کافی بلند نباشند، از مهره کوپلینگ و تمام رزوه درجه 5 برای ایجاد طول مورد نیاز به منظور انجام این کار استفاده کنید (شکل 77).

بسط پیچ T شکل
بسط پیچ
T شکل

اتصال فلنجی به اتصالات DI

از اتصال فلنجی برای اتصال لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، در فاصله یک چهارم بسته شده لوله، یا زمانی که یک بخش لوله کشی در آینده نیاز به برداشتن دارد، استفاده کنید. همچنین، اتصالات فلنجی برای اتصال لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، به شیرها یا اتصالات DI استفاده می شود. قطعات مربوط به اتصال فلنج، شامل: آداپتور فلنج پلی اتیلن با تراکم بالا، حلقه پشتیبان، واشر و پیچ، مهره و واشر می باشند.

اتصالات فلنج

از مجموعه اتصالات فلنج پیچ دار (BFJA)، برای اتصال آداپتورهای فلنج پلی اتیلن به آداپتورهای فلنج پلی اتیلن، آداپتورهای فلنج پلی اتیلن به اتصالات فلنج لوله فلزی یا پلاستیکی، یا آداپتورهای فلنج پلی اتیلن به شیرهای آب استفاده می شود. آداپتورهای فلنج پلی اتیلن با استفاده از همجوشی لب به لب یا جوش الکتریکی به لوله پلی اتیلن یا اتصالات پلی اتیلن متصل می شوند. اجزای مجموعه اتصال فلنج پیچ دار پلی اتیلن در شکل 78 نشان داده شده است.

اجزای اتصال فنج
اجزای اتصال فنج

فلنج ها و حلقه های پشتیبان را مطابق شکل نشان داده شده در بالا تراز کنید. درجه بندی فشار سرویس برای حلقه پشتیبان باید با سرویس فشار لوله مطابقت داشته باشد یا بیشتر از آن باشد.

برای کسب جزئیات بیشتر در مورد BFJA، شامل الگوهای سفت کردن پیچ، گشتاورهای توصیه شده پیچ و چک لیست فلنج، به کتابچه راهنمای 38- PPI TN مراجعه کنید.

معمولاً برای آب بندی اتصالات فلنج پلی اتیلن به لوله پلی اتیلن نیازی به واشر نیست. هنگام اتصال فلنج های پلی اتیلن به مواد دیگر، اغلب از واشر استفاده می شود. واشر باید به اندازه کافی نرم باشد تا در هنگام خراش های کوچک در سطح فلنج فشرده شود، اما در داخل تقویت شود تا مقاومت کافی در برابر اکستروژن (برونریزی) شعاعی برای کنترل درجه فشار سرویس ایجاد کند. واشرهای لاستیکی مشکی و قرمز نیز برای کاربردهای کمتر از psi100 رضایت بخش هستند. اگر از واشرهای اختیاری استفاده می شود، در مورد نوع مناسب واشر مورد نیاز، با تولیده کننده واشر مشورت کنید

اتصال یک فلنج، یک “مفصل کاملاً مهار شده” است. بنابراین، هیچگونه ابزار مهارکننده خارجی مورد نیاز نیست.

سه راهی با آهن قابل انعطاف با خروجی فلنج
سه راهی با آهن قابل انعطاف با خروجی فلنج

اتصالات با روکش DI محکم برای لوله پلی اتیلن با تراکم بالا

فلنج های مدل اسلیو (Sleeve) محکم، شامل اتصالات با آهن انعطاف پذیر هستند که برای اتصال لوله DI / PVC به سایر مواد لوله کشی، از جمله لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، طراحی شده اند. اکثر فلنج های مدل اسلیو محکم، شامل یک فلنج یا توپی MJ برای اتصال به لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، هستند. در سمت لوله آهن انعطاف پذیر، یک فلنج مدل مگالوگ (Megalug) به لوله وصل می شود، و یک واشر روی لوله و قبل از پیچ نمودن فلنج مدل مگالوگ به فلنج مدل اسلیو، در داخل روکش نصب می شود. همچنین، یک کیت استاندارد آداپتور لوله پلی اتیلن با تراکم بالای MJ در سمت لوله پلی اتیلن با تراکم بالا برای تکمیل مونتاژ استفاده می شود. از این موضوع نیز مطمئن شوید که از روش های توصیه شده توسط تولیدکنندگان پیچ و مهره، برای تکمیل این مجموعه استفاده می کنید (در این مورد، به شکل 80 مراجعه کنید).

اتصالات فلنج مدل اسلیو DI محکم
اتصالات فلنج مدل اسلیو
DI محکم

آداپتورهای مدل بل (Bell) لوله های پلی اتیلن با تراکم بالا، برای اتصال به انتهای لوله های DI یا PVC

آداپتورهای مدل بل مربوط به لوله های پلی اتیلن با تراکم بالا، تا 24 اینچ IPS، در دسترس هستند که با پیکربندی های داخلی آداپتور MJ استاندارد ماشینکاری می شوند و دارای یک حلقه پشتیبان خارجی از جنس فولاد زنگ نزن، برای اطمینان از تماس عایق مثبت هستند. این اتصال، دارای یک فلنج پشتیبان در پشت آداپتور لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، و یک فلنج مدل مگالوگ، بر روی لوله PVC یا DI است. عایق های  استاندارد MJ و پیچ و مهره ها نیز برای اتصال این مونتاژ استفاده می شوند.

آداپتور مدل بل لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، برای اتصال به انتهای لوله DI یا PVC
آداپتور مدل بل لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، برای اتصال به انتهای لوله
DI یا PVC

جداسازی اتصالات

جداسازی اتصالات، نصب و جایگزینی اتصالات فلنجی در کاربردهای بازسازی را ساده می کند. جداسازی اتصالات، یک راه حل، برای اضافه کردن، تعمیر یا جایگزینی اتصالات فلنجی در یک سیستم لوله فلنجی را ارائه می کند. در همه کاربردها، یک اتصال جداکننده مهار شده مورد نیاز است، مگر اینکه توسط طراح آن طور دیگری مشخص شده باشد.

طراحی مفصل لغزنده قابل تنظیم، شکاف های وسیع یا نصب بخشی از اقدامات مربوط به مجموعه نصب اتصالات را در خود جای می دهد و نیاز به اندازه گیری دقیق بین اتصالات فلنج را از بین می برد. فلنج های استاندارد 207 AWWA C کلاس D فلنج، در اندازه های 2 اینچ و بزرگتر، برای سیستم های لوله کشی با آهن قابل انعطاف، یا لوله های پلی اتیلن با تراکم بالای فلنجی موجود است. انواع فلنج های دیگر نیز در صورت درخواست در دسترس هستند.

جداسازی اتصال
جداسازی اتصال

اتصال مکانیکی اتصال لوله های پلی اتیلن با تراکم بالا به لوله های PVC

این کوپلینگ، مونتاژ مکانیکی پیچ شده لوله PVC با انتهای ساده به لوله پلی اتیلن با چگالی بالا و با انتهای ساده را بدون آداپتورهای (سازگار کننده) ویژه آسان می کند. ردیف های یکپارچه دندانه ها در سمت لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، لوله را می گیرند و دندانه های الماسی شکل به طور ایمن لوله PVC را در حالی که پیچ ها را سفت می کنید تا تماس فلز با فلز در پدها برقرار شود، در بر می گیرند. این کوپلینگ در اندازه های مناسب برای لوله IPS تا لوله های 8 اینچ IPS موجود است. هنگام اتصال لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، به یک کوپلینگ مکانیکی، اتصالات را مهار کنید، مگر اینکه توسط سازنده کوپلینگ به صورت دیگری بیان شده باشد.

اتصال مکانیکی – لوله پلی اتین با تراکم بالا به لوله PVC
اتصال مکانیکی
لوله پلی اتیلن با تراکم بالا به لوله PVC

اتصال مکانیکی – لوله پلی اتیلن با تراکم بالا به لوله PVC
اتصال مکانیکی لوله پلی اتیلن با تراکم بالا به لوله PVC

دستورالعمل های مربوط به نصب سفت کننده

هنگام اتصال لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، به انتهای یک لوله آهنی دارای انعطاف یا لوله PVC، این موضوع توصیه می شود که برای حصول اطمینان از ایجاد یک اتصال مناسب بین عایق در انتهای دو لوله، یک سفت کننده به مشخصات لوله اضافه شود. لوله را برای انجام اتصال بررسی کنید. اگر قسمت های نامناسب انتهای لوله زیاد است، لوله را برش دهید تا آن را جدا کنید. در صورت امکان، یک ابزار برای فشار دادن سفت کننده در جای خود داشته باشید. روان کننده، نیز تلاش لازم را برای ورود سفت کننده به حداقل می رساند. استفاده از مواد شوینده یا گریس سیلیکونی نیز برای ورود سفت کننده به لوله توصیه می شود.

دو نوع سفت کننده در بازار موجود است. یک نوع سفت کننده با قطر ثابت است که با مشخصات لوله در حال تعمیر مطابقت دارد (در این مورد، به شکل 85 مراجعه کنید). هنگام استفاده از سفت کننده های با قطر ثابت باید احتیاط کنید تا این اطمینان حاصل شود که آنها به درستی برای به دست آمدن تناسب فشار مناسب در لوله پلی اتیلن با تراکم بالا، اندازه گیری شده اند. این سفت کننده به طور عمده با خطوط لوله خدمات آبرسانی با قطر کمتر استفاده می شوند.

سفت کننده حلقه شکاف برای لوله پلی اتیلن با تراکم بالا
سفت کننده با قطر ثابت برای لوله پلی اتیلن با تراکم بالا

نوع دیگر سفت‌کننده، سفت کننده حلقه‌ تقسیم‌ شده است (در این مورد، به شکل 86 مراجعه کنید). معمولاً، این سفت کننده ها از فولاد زنگ نزن ساخته می شوند و یک دیواره لوله نازک و در عین حال قوی را بدون ایجاد اختلال در ویژگی جریان لوله، تقویت می کنند.

سفت کننده حلقه شکاف برای لوله پلی اتیلن با تراکم بالا
سفت کننده حلقه شکاف برای لوله پلی اتیلن با تراکم بالا

نصب سفت کننده حلقه شکاف در لوله پلی اتیلن با تراکم بالا
نصب سفت کننده حلقه شکاف در لوله پلی اتیلن با تراکم بالا

انتقال از لوله تحت فشار پلی اتیلن به لوله متصل شده با واشر: روش های مهار

یک سیستم لوله کشی پلی اتیلن همجوشی شده با حرارت، یک ساختار یکپارچه ایجاد می کند که برای جلوگیری از جدا شدن اتصالات پلی اتیلن همجوشی شده با حرارت، از لوله پلی اتیلن، نیازی به قالب های رانش ندارد. هنگامی که لوله تحت فشار قرار می گیرد، دو نیروی داخلی قابل توجه در لوله وجود دارد؛ رانش انتهایی از خم‌ها یا کلاهک‌های انتهایی لوله، به عنوان نیروی طولی از طریق لوله منتقل می‌شود و تنش حلقه ای (رانش حلقه ای) به دلیل فشار داخلی ایجاد می‌شود. در سیستم‌های لوله‌کشی نوع بل (Bell) و اسپیگوت (Spigot)، باید قالب های رانش یا اتصالات مهار شده وجود داشته باشد تا از جدا شدن لوله از اتصالات در هنگامی که تغییر جهت لوله وجود دارد و همچنین جدا شدن از محل اتصال به لوله پلی‌اتیلن همجوشی شده، جلوگیری شود.

در نیروی طولی، این تمایل وجود دارد که طول لوله افزایش پیدا کند، در حالی که نیروی رانش، حلقه قطر لوله را گسترش می دهد (حتی اگر این گسترش کوچک باشد) و تمایل دارد طول لوله را متناسب با نسبت پواسون (Poisson) منقبض کند. در یک سیستم لوله کشی با لوله های تمام پلی اتیلن، اثرات طول این دو نیرو تمایل دارند که نیروی یکدیگر را خنثی کنند. در نتیجه، لوله‌های پلی‌اتیلن مدفون، به صورت خود مهار می‌شوند و نیازی به مسدود نمودن نیروی رانش وجود ندارد. هنگامی که لوله پلی اتیلن به نوعی ماده لوله تبدیل می شود که توسط اتصالات واشر مهار نشده به هم متصل می شود، وضعیت متفاوتی رخ می دهد. در این حالت، ممکن است دیگر نیروی طولی وجود نداشته باشد. در این حالت نتیجه بدست آمده این است که انبساط حلقه نامتعادل است و باعث انقباض لوله پلی اتیلن می شود. این انقباض می تواند باعث جدا شدن اتصالات واشر در راستای لوله پلی اتیلن شود.

به طور کلی، لازم است که انتهای یک خط لوله پلی اتیلن که به یک سیستم لوله متصل شده بوسیله واشر مهار نشده تبدیل می شود، مهار شود. اگر اتصالات واشر مهار شده باشد، مهار نمودن انتهای خط لوله، غیر ضروری است. اتصالات مهار شده، شامل: همجوشی لب به لب، جوش الکتریکی، همجوشی سوکت، اتصالات فلنج پیچ شده، اتصالات آداپتور MJ یا سایر اتصالات مکانیکی مهار شده است. اگر یک سیستم لوله کشی نوع بل و اسپیگوت مهار نشده یا اتصال روکش مکانیکی در یک راستا با قسمت مهار شده باشد، کوتاه شدن اثر پواسون تجمعی و اثر انبساط/انقباض حرارتی احتمالی ممکن است باعث جدا شدن مفاصل یا اتصالات مهار نشده درون خطی شود. بنابراین، اتصالات مهار نشده یا اتصالات مکانیکی که با لوله کشی پلی اتیلن با تراکم بالای کاملاً مهار شده در یک راستا قرار دارند، باید مهار شوند، در غیر این صورت، باید در مقابل جدا شدن خروجی لوله محافظت شوند.

اتصال لوله پلی اتیلن به لوله های DI و PVC در این راهنما و در دستورالعمل های عمومی، 36-TN، برای اتصال لوله های فشار آب آشامیدنی پلی اتیلن به سیستم های لوله کشی DI و PVC مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست