علامت گذاری لوله های پلی اتیلن

استانداردهای ASTM، AWWA، NSF و CSA، این موضوع را الزامی می کنند که علامت گذاری بر روی لوله ها و لوله کشی ها، باید در فواصل مکرر انجام شود (معمولاً فاصله علامت گذاری ها بر روی لوله ها، نباید کمتر از هر 5 فوت باشد) و این علامت گذاری ها باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشند:

  • اندازه اسمی لوله یا لوله کشی (به عنوان مثال، 1 اینچ)؛
  • نوع ماده پلی اتیلن (PE) که لوله با استفاده از آن تولید شده است (به عنوان مثال، 4710 PE)؛
  • نسبت ابعاد لوله یا لوله کشی، یا درجه بندی فشار لوله یا کلاس فشار لوله برای آب با دمای 73 درجه فارنهایت، یا هر دو؛
  • نوع استانداردی که لوله بر اساس آن تولید شده و آزمایش شده است؛
  • نام یا علامت تجاری تولید کننده لوله؛
  • سوابق تولید لوله که به صورت رمزگذاری، محل و زمان تولید لوله را نشان می دهد؛ و
  • مهر یا علامت مؤسسه صدور گواهینامه که مناسب بودن لوله برای سرویس آب آشامیدنی را معین نموده است.

پیکربندی علامت گذاری لوله پلی اتیلن معمولی

نام یا علامت تجاری تولید کننده قطر لوله، مبنای قطر، و DR/SDR نوع مواد لوله پلی اتیلن (PE)؛ نشان داده شده توسط طراحی مواد یا طبقه بندی موادی که لوله بوسیله آنها تولید شده است نوع استاندارد (استانداردهای) تولید لوله ممکن است شامل درجه بندی فشار یا گروه فشارمربوطه  باشد ممکن است تاریخ تولید لوله، شامل شماره بسته لوله، اندازه لوله، و / یا شماره بسته بندی لوله باشد علامت گذاری دیگر لوله

می تواند شامل کدهای مربوط به رزین، یا کدهای گواهی دسته سوم باشد

اتصالات لوله های پلی اتیلن

حداقل، تمام اتصالات استفاده شده برای لوله مربوط به خدمات آبرسانی با استفاده از لوله پلی اتیلن (PE)، باید به وضوح با نام یا علامت تجاری تولید کننده لوله و اندازه اسمی لوله ای که برای آن کار طراحی شده اند،  علامت گذاری شوند. علاوه بر این، مهر یا علامت سازمانی که انطباق مواد اتصال لوله را با استاندارد 61-NSF، و مناسب بودن آن برای انجام خدمات مربوط به آب آشامیدنی را تأیید کرده است، باید بر روی لوله پلی اتیلن (PE) قابل مشاهده باشد.

علامت گذاری لوله پلی اتیلن

فهرست